Prijsopgaven, transacties en Leveringen geschieden uitsluitend volgens de leveringsvoorwaarden voor de grafische Industrie, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.